Ansali.be/Duvann

geplaatst op: januari 2012; laatste herziening op: 17/01/2012

 

16/01/2012

Voor je begint dit te lezen even waarschuwen: niets van aantrekken, gewoon doorlezen… nadat ik het had neergeschreven denkende alles logisch te hebben uitgelegd. Stelde ik vast bij het nalezen: daar begrijp ik nu niets van. Het zal je maar overkomen…. Volgens mezelf, gewoon omdat het niet onder woorden te brengen valt, tenzij je er lijvige boeken aan zou wijden, waar ik van afzie, omwille van de studies die dienen vooraf te gaan, die ik simpel, gewoonweg, niet ziet zitten. Maar het loont de moeite om het te lezen en het is het mijn bedoeling ernstig te zijn; al verwacht ik dat er nogal gelachen zal worden. Het is gewoon onmacht van mijnentwege om het goed uit de doeken te doen.

Ik kan me een abstract denken voorstellen als gevolg van empirisch onderzoek waaruit wordt geconcludeerd dat wat kan waargenomen worden bestaat. Aansluitend de conclusie: slechts bestaat wat kan waargenomen worden. Omwille van het ontstaan en evolutie uit het bijna niets vanuit één punt kan er dus niets aanwezig zijn behalve wat aanwezig was in dat punt. Het gaat om een waarheid maar mogelijks niet om de volledige waarheid omdat de conclusie, eigenlijk voorwaardelijk is: niet zeker voor waar aan te nemen. Echter voor de exacte wetenschappen een voorwaarde. Consequent moet men dan ook vaststellen als niets uit het heelal kan bestaan dat niet kan waargenomen worden of gemeten –als uit ‘stof’ afkomstig uit dat punt-, licht en tijd ook afkomstig is uit ‘stof’ uit dat punt.
Als men het ontstaan wil nabootsen vanuit één punt, hetgeen men probeert meen ik begrepen te hebben in CERN, waarbij men op zoek gaat naar het ontbrekend boson: het hubson-boson of godsdeeltje, uit onze heelal, dan moet men er rekening mee houden dat dan daarmee tijd ontstaat uit ‘stof’ voorkomend uit dat punt. Dus zijn er metingen mogelijk die niet kunnen voorkomen in onze geordende chaos. Hierna zal ik een geordende chaos, ontstaan vanuit een punt (oerknal) pacha noemen, naar de naam die Inca’s gaven aan tijdruimte en wiens filosofie ik volg.

Die metingen zijn ondertussen gemaakt. Men vraagt zich echter af hoe is het mogelijk dat ze onmogelijk zijn?

Als in onze geordende pacha° zou gelden E=mc² dan zal in de nieuwe geordende pacha² (het nagebootste oerknal), eveneens gelden dat E=mc², die in onze pacha° de waarde zal krijgen van  x*E=mc² of E=mc²/x. Omdat x kleiner zal zijn dan 1 volgt dat de gemeten waarde E groter zal zijn dan de E voor dezelfde opgemeten verschijningen in onze pacha°. Denken jullie ook niet? Echter vanuit de nieuwe pacha² zal de x groter zijn dan 1 voor de verschijningen uit de oude pacha°, gemeten in de nieuwe pacha² en zal de gemeten E van de oude pacha° dus kleiner zijn in de nieuwe pacha² terwijl ze in de beide pacha’s even groot zijn. Het is te zeggen relatief ten opzichte van de wetmatigheid van E=mc². Omdat m waarschijnlijk andere waarden (door de creatie van een nieuwe pacha) zal hebben zal de absolute grootheid c, de lichtsnelheid, een andere waarde hebben in die nieuwe pacha²; anders kan E=mc² niet werken. Zou het niet kunnen?

Mij verbaast het dus niet dat er snelheden worden waargenomen als men een nieuwe pacha probeert te construeren die niet overeenkomen met de waarden die we zouden meten in onze pacha zonder de creatie van een nieuwe pacha; alhoewel de wetten in de beide pacha’s dezelfde zijn. Denken jullie ook niet?

Ik noem het ‘tijd’ maar laten we het om onderscheid te maken met onze tijdrekening het galactische tijd noemen. Het is die galactische tijd die aan alles massa geeft. Omdat alles massa heeft en de massa bepaalt hoe alles met elkaar in verband staat en dus ook bepaalt de afstand tussen zon en aarde en de snelheid waarrond de aarde rond de zon draait is onze tijdrekening een afgeleide van de galactische tijd. Zou ze niet?

Ik noem het ‘tijd’ omdat ik me er altijd bij heb voorgesteld dat het zou voorkomen alsof er tijd  en ruimte (pacha dus) werd gecreëerd en eigenlijk zie ik het ook zo. Echter het zit anders in elkaar dan de conclusie die ik in de krant las dat het zou betekenen dat men eerst het gemaakte doel zou zien en pas dan het gegeven strafschop. Dat is het net niet. De nieuwe pacha of nieuwe gecreëerde tijd is ontstaan in een reeds bestaande ‘onze’ pacha. Men zal dus net als vroeger eerst het schoppen op een bal zien en daarna het gemaakte doelpunt, echter eerder. Met andere woorden het zou zijn alsof het licht zich sneller heeft verplaatst dan de constante c (wat dus niet mogelijk is). Dat omdat er tijd werd gecreëerd als het ware, alsof alles sneller is verlopen, maar in werkelijkheid is het dat dus niet.
Eigenlijk denk ik dat het godsdeeltje die de verschillende massa’s moet verklaren dezelfde galactische tijd is als in mijn verhaal of een afgeleide ervan.

De tegenstrijdigheid met de fysici is dat zij uit E=mc² concluderen: aangezien c (lichtsnelheid) een constante is kan alleen m (massa) toe nemen bij een toenemende E (energie) die zij veroorzaken door deeltjes met hoge snelheid tegen elkaar te laten botsen; met als gevolg de vrees van doemdenkers voor een kettingreacties dat uiteindelijk zou leiden tot de vorming van een zwart gat. Dat was zo tot de theorie van het hubson-boson deeltje in het leven werd geroepen. Het deeltje dat aan ‘stof’ massa heeft. Het noemen van de experimenten als het nabootsen van de oerknal deed me trouwens denken aan het tegendeel. Door aan het ‘stof’ massa te geven wordt ook het heelal van het ‘stof’ bepaald, hetgeen ik, pacha noem. Zodus redeneerde ik als daarmee wordt geëxperimenteerd zal men mogelijks dingen waarnemen met betrekking tot die pacha van het stof. De formule E=mc² zou dan zo verbeelde ik me iets worden tot E=f(p)mc² waarbij p pacha is en 1 is voor c gelijk aan lichtsnelheid van onze eigen pacha. De eenheid van p zou de galactische tijd kunnen zijn waarvan ik me voorstel dat ze kan berekend worden door de oude toestand te vergelijken met de nieuwe.
De nieuwe pacha stel ik me voor als 2 bellen hubson-boson deeltjes die in elkaar versmelten zonder dat ze uiteenspat waarvan zeker is dat de werkelijkheid totaal anders zal zijn dan wat ik me er van kan voorstellen.

Dat is dan het voordeel om een kunstenaar te zijn. Men kan iets beweren zonder weten. Dat heet fantasie. Laten we dat eens proberen in het volgend gedicht:

Pacha

De Europeaan
Koopt Braziliaan
Met Amerikaan
Betaalt later Japan.

Europeaan met Europeaan is 1
Is Braziliaan met Braziliaan 1
En Amerikaan met Amerikaan 1.

Omdat Europeaan zwaarder dan Amerikaan
En Amerikaan zwaarder dan Braziliaan
Betaalt Europeaan meer met Amerikaan.

De Amerikaan is in crisis
Drukt Amerikaan bij en verhoogt de pacha
Waardoor Amerikaan lichter wordt.

De Europeaan is in crisis
Gaat op dieet en verlaagt de pacha
Waardoor Europeaan zwaarder wordt.

De Braziliaan stelt het goed
Hij behoudt zijn volume en de pacha
Trekt elektronen aan en wordt

Mogelijks zwaarder.
Verliest of verdient japan? 

pagina 8