Ansali.be

Monday, February 23, 2009

Voor de eerste grote schokken in juni 2007

Persoonlijk vind ik dat op basis van de berichtgeving tot en met mei 2007 een normaal oplettende belegger niet kon voorzien wat hem boven het hoofd kon hangen. We weten nu (februari 2009) dat de beurzen in de 2-de helft van 2007 grote schokken zullen doormaken.


In het eerste halfjaar van 2007 was het sentiment op de beurzen positief, vooral onder impuls van de groeimarkten BRIC (Brazilië, Rusland, India, China). Er waren weliswaar negatieve berichtgevingen in verband met Amerikaanse huizenverkopen en een vertraagde groei in Amerika. Maar wanneer zijn er geen negatieve berichten en zijn de berichten uitsluitend positief? De beurzen stegen de laatste jaren gestaag, een vertraging of een correctie van een paar maanden zou niet abnormaal geweest zijn. Ik herinner me dat ik de moeilijkheden op de huizenmarkt in Amerika zag als iets ver afgelegen, nauwelijks redenen om je er zorgen over te maken. Ik zag of kende op dat moment geen verbanden tussen de huizenmarkt in Amerika en de banken in Europa. Op datum van schrijven weten we dat de banken wereldwijd zullen betrokken worden met de crisis in de huizenmarkt van Amerika, via de nu alomgekende CDO',s en andere afgeleide derivaten van swaps.


2 jaar later, als je gericht gaat zoeken, waren er toch waarschuwingen betreffende de banken in verband met de huizenmarkt.


In februari 2007: ABX.HE BBB index (met betrekking tot “subprime loans”) bevindt zich in vrije val sinds december 2006. Van 95% begin januari 2007 tot onder 80% op 20 februari 2007 (momenteel -februari 2009- noteert de index onder 5%). Deze daling was schrikbarend omdat ze een forse stijging van het risico betekende. Markit die de ABX index invoerde toont geen historische data op haar site. Maar via deze link kun je een grafiek voor 2007 vinden. In Roubini's artikel: Subprime Defaults are Hitting the ABX Index and Affecting Credit Markets"


schreef hij: “So what does this mean? It means that someone out there is now having to cough up the losses in the bad loans. It could be hedge funds, or maybe overseas lenders. But someone is starting to see some losses happening on their balance sheets, and the problem is going to grow significantly in 2007.”


Vertaling: “Wat is de betekenis van deze forse daling? Het betekent dat elders buitenaf, iemand zijn verliezen in deze slechte leningen zal moeten bekennen. Het kan een hedge fonds zijn of misschien een buitenlandse ontlener. Maar iemand is bezig op te merken, dat op zijn balansen de verliezen zich opstapelen, en het probleem zal in 2007 in belangrijke mate toenemen.


Bron De Tijd 22-03-2007: De financiële waarden moesten gisteren gas terugnemen na een stevige winstreeks vorige week. HSBC, Europa's grootste bank in marktwaarde, verloor 1,2 procent nadat de bank een provisie had aangelegd voor oninbare leningen in de VS die 20 procent hoger lag


Bron De Tijd 13-03-2007: Vrees voor domino-effect door de toenemende problemen bij kredietverstrekkers. New Century kan zijn schuldeisers niet meer terugbetalen. Op 2 april 2007 vraagt New Century Financial het faillissement aan.


De eerste aantijgingen van “zwarte zwanen” of “Black Swans.” Zwarte zwanen is onder ander een economisch begrip dat mij tot nu toe onbekend was. De crisis veranderde dit. Black Swan staat voor een gebeurtenis waar geen enkel model rekening heeft gehouden en die de volgende kenmerken bezit.
  1. De gebeurtenis komt volkomen onverwachts.

  2. De gebeurtenis heeft een onafwendbare invloed.

  3. De gebeurtenis, eenmaal ze voordoet, wordt slechts achteraf verklaard.


Ondanks de voorboden is het nog niet vanzelfsprekend om de invloed ervan te erkennen. Noch Roubini -al voorzag Roubini een ernstige crisis-, noch Bernankel voorzagen de branden die een jaar later de financiële markten zouden teisteren over de gehele wereld, zoals het volgende artikel getuigd uit de Tijd: Bernankel over de subprime loans: " ze zullen niet doorsijpelen in de brede economie" 06-2007:


Bernanke zei daarin: “....'Fundamentele factoren - met inbegrip van een robuuste groei van de inkomens en relatief lage hypotheektarieven - zullen de vraag naar woningen uiteindelijk wel herstellen. Overigens hebben de subprime-problemen allicht geen ernstige gevolgen voor de brede economie en het financiële systeem.' ...”

0 Comments:

Post a Comment

<< Home