Ansali.be

Wednesday, January 28, 2009

Wat aan de beurscrash in 2008 voorafging. 2 Het jaar 2007 januari – mei

Eindelijk het vervolg op “Het jaar 2006.” Het doorlezen van artikels, om informatie te verzamelen, vond ik erg leerzaam. Het maakte me tezelfdertijd duidelijk hoe onbezonnen deze onderneming is om een blog te creëren over de beurscrash van 2008 en wat eraan voorafging. Ik geloof niet dat ik het bij benadering zal kunnen omschrijven. Voor mezelf vind ik het wel interessant om alles te ordenen en samen te vatten. Waarom het dan niet posten op mijn blog? Is dit niet waaronder een blog wordt bedoeld; het posten van persoonlijke analyses, samenvattingen, onderzoekingen enzovoort?


Een conclusie die ik snel in gedachten nam is hoe de nieuwsberichten zo anders klinken als op de dag dat ze uit werden uitgegeven. Hier blijkt hoezeer ik onbewust lees wat ik eigenlijk wil horen of zien. Na het lezen van artikels kan ik alleen maar besluiten dat de FED maar al te goed wist, welke de knelpunten waren in de economie. In elk verslag van de FED in de eerste helft van 2007, staat er wel iets in over de verzwakkende Amerikaanse economie en de dreiging van de huizenmarkt. Maar daartegen stond de inflatie en groeiende werkgelegenheid waardoor de FED haar basisrente onveranderd in deze periode op 5,25%


Als voorbeeld over nervositeit die berichtgeving kan teweegbrengen, is het verhaal over de ex-voorzitter Alan Greenspan. Een verhaal dat ik me wil blijven herinneren en daarom hierna vertel. Vanaf 27/02/2007 tot de tweede week van februari vielen wereldwijd de beurzen gemiddeld met 7 a 8%. De aanleiding was ongetwijfeld China die maatregelen nam tegen een oververhitte beurs. De beurs van Sjanghai was in de eerste twee maanden van 2007 met meer dan 30% gestegen. New York viel diezelfde dag met 3%. Een gebeurtenis dat sinds 2003 niet meer was voorgekomen. De Yen kende die dag een sterke stijging. Waarnemers suggereerden daarom dat carry traders hun posities indekten met forse verliezen op de koersen van Amerikaanse aandelen als gevolg. Wou nu precies welgeteld één dag eerder Alan Greenspan tijdens een speech zich hebben laten ontvallen dat hij denkt dat de Amerikaanse economie tegen eind 2007 zich in een recessie zou bevinden. Boze tongen beweerden dat hij sensatie zocht zodat zijn boeken beter zou verkopen en achtten hem verantwoordelijk voor de koersdalingen die de 2 weken erna volgden op de aandelenbeurs. Greenspan zelf relativeerde kort daarop dat hij de kans 1 op 3 inschatte op een mogelijke recessie op het einde van 2007. Analisten reageren verontwaardigd over de speech van Greenspan en er was een oproep om hem als ex-opperhoofd van FED een zwijgplicht op te leggen, gezien zijn invloed op beleggers (dit voor een vrij land dat vrijheid van mening hoog in haar vaandel draagt!) Bernankel voelde zich genoodzaakt de gemoederen te sussen en stelde dat de FED alles onder controle houdt door waakzaam de evolutie te volgen. “Indien de vastgoedsector stabiliseert en de voorraden in de verwerkende nijverheid verder terugvallen, is de verwachting voor een groeiversnelling ergens in het midden van het jaar reëel.” Een kleine 2 jaar later zal door The National Bureau of Economic Research vastgelegd worden dat de Verenigde Staten zich sinds december 2007 in een recessie bevonden. Het financieel nieuwsblad “De Tijd” orakelde in die bewuste periode, in een artikel waarin een vergelijking wordt gemaakt met het jaar 1994: “Er zal wel een ernstigere katalysator nodig zijn om voor paniek te zorgen (de val van een grote bank of een in het financieel systeem verstrengeld hefboomfonds?).“


Hoewel ik veel artikels las over die periode, vind ik dat ze een voortzetting is van de periode mei-december 2007 en dat er weinig nieuws valt aan te brengen over de eerste jaarhelft van 2007. De FED handhaaft haar rente op 5,25%. Het sentiment wordt gedreven door groeimarkten zoals China. Het was dan ook een negatief bericht uit China die een correctie veroorzaakte. Na de wereldwijde correctie van eind februari 2007 tot half maart 2007 hernam de beurzen hun stijging. Op 25/04/2007 is de Dow Jones voor het eerst in de geschiedenis boven de 13.000 punten uitgestegen. De inflatie blijft toenemen en is de hoofdzorg van de FED. De werkgelegenheid neemt toe. Toch is de Amerikaanse economie zwakker tengevolge een crisis in de huizenmarkt. Meer en meer Amerikaanse gezinnen falen in het aflossen van hun leningen en meer en meer waarnemers vrezen dat de crisis zich zal uitbreiden naar de hypotheekmarkt of zelf over de gehele economie.


Links (De Tijd).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home