Ansali.be

Tuesday, December 2, 2008

Een stand van landen jaar 2006

Naast het zoeken naar en het bijhouden van een internationaal overzicht over de beurzen en de wereld economie die de crash in het vierde kwartaal van 2008 voorafgingen, wens ik dit ook te doen op sociaal, economisch en politiek vlak; door elk jaar een stand van landen op te maken te beginnen met het jaar 2006. Vond ik een begindatum bepalen die tot het debacle van de beurzen in 2008 aanleiding gaven, een dwaze onderneming, een stand van staten opmaken lijkt me nog dwazer, eigenlijk een onmogelijke onderneming. Toch heb ik ernaar gezocht, het resultaat is wat het is, zonder meer... Het trof me hoe in 2006 onderwerpen aan bod kwamen die 2 jaar later des te actueler werden, door de crisis. Voor mij redenen voldoende om verder te zoeken.


Na lang surfen vond ik “the state of the world” op het web, een jaarlijkse uitgave van Wordwatch die precies in 2006 het vergrootglas hield over China en Indië als opkomende grootmachten.
Eigenlijk kan deze post, zoals alle anderen in deze blog het best gezien worden als het resultaat van lang opzoekingswerk op het internet, hetgeen nauwelijks kan vermoed worden in het uiteindelijk resultaat, evengoed qua lengte.

Een stand van landen jaar 2006

Overzicht van het jaar 2006. (bron Canoe.com)

 • Pinochet, dictator van Chili overleed op 10 december 2006. Pinochet pleegde in 1973 een staatsgreep tegen de democratische verkozen socialist (Marxist) Salvador Allende. Deze staatsgreep gebeurde met de steun van VS. Pinochet werd beschuldigd van het martelen en doden van duizenden mensen gedurende zijn regeerperiode 1973 – 1990.
 • Israëlisch-Libanese Oorlog Het gewapende conflict startte op 12 juli 2006 en duurde tot 14 augustus na de resolutie 1701 van de Verenigde Naties.
 • Executie van Dictator Saddam Houssein op 30 december 2006.
 • Democraten behalen de meerderheid in het huis van afgevaardigden en in de senaat, bij de Amerikaanse Congresverkiezingen van 10 november 2006.
 • Satirische Mohammed-karikaturen gepubliceerd in een Deens dagblad veroorzaken wereldwijd ophef. Vrijheid van meningsuiting en pers worden wereldwijd verdedigd versus respect voor godsdiensten en de religieuze gevoelens van gelovigen niet te kwetsen.
 • In Engeland werd een complot verijdeld, waarbij wereldwijd vluchten zouden opgeblazen worden. 21 mensen werden gearresteerd. Tal van vluchten over heel Europa werden geannuleerd. De reeds strenge veiligheidsmaatregels werden verhoogd.
 • Voor het eerst sinds 1959 draagt Fidel Castro, communistische leider van Cuba zijn macht over, onder meer aan zijn broer, minister van Defensie Raúl Castro.
 • De radicale Hamas, wint in januari 2006 de parlementsverkiezingen. Duurzame vrede in de regio lijkt dan verder dan ooit. Na de verkiezingsuitslag bevestigd Hamas Israël niet te erkennen. Hamas wordt door de EU en VS als een terreurgroep beschouwt.
 • (bron De Standaard)“Een af en toe oplaaiende stammenstrijd in Darfour over grond en water die al tientallen jaren duurde, groeide begin 2003 uit tot een grootschalig conflict. Etnisch-Afrikaanse stammen namens de wapens op tegen de door Arabieren gedomineerde centrale overheid. De regering zette vervolgens Arabische milities in, de Janjaweed. Duizenden mensen werden vermoord en verkracht. Dorpen werden platgebrand. Geweld, honger en ziekte hebben sinds 2003 al ongeveer 180.000 mensen het leven gekost en meer dan twee miljoen mensen zijn uit hun huizen verdreven.” Op 5 mei werd het Darfur Peace Agreement (DPA) ondertekend door de Sudanese regering en een deel van de rebellen. In praktijk gaan de wreedheden verder, omdat niet alle partijen betrokken werden aan de onderhandelingen en de akkoorden ook niet door hen werden ondertekend.
 • Hetgeen ik me het best kon herinneren uit 2006 was de dreiging van een pandemie (epidemie van de vogelgriep of vogelpest) en H5N1 (dodelijk variant van de vogelgriep voor de mens) een begrip werd. Dit was nauwelijks terug te vinden in overzichten die ik vond over 2006. Misschien omdat de epidemie begon in 2005. (Ook in 2004 en 2003 waren er uitbraken van de vogelgriep).

“The state of the world “rapport van 2006 uitgevoerd door Worldwatch kwam uit met een specifieke kijk op China en India:
http://www.worldwatch.org/node/3866.
Het nieuwsbericht daarover is te vinden op:
http://www.worldwatch.org/node/3893
... Het rapport draagt 2006 in haar titel, maar het rapport werd uitgebracht in januari 2006, en handelt dus voor een periode vóór 2006.

Het nieuwsbericht start met de waarschuwing voor ernstig gevaren versus grote kansen die de opkomende landen China en Indië kunnen betekenen voor de globale wereld. Zij vormen, vermeld Wordwatch, een ernstige bedreiging omdat; als ze het westerse voorbeeld volgen, de groei in consumptie onvermijdelijk grote te korten zouden veroorzaken in zake drinkwater, voeding, energie en grondstoffen. Het persbericht stelt: “Mocht China en Indië evenveel consumeren per persoon zoals de VS of Europa, zij alleen al 2x de planeet aarde nodig zouden hebben om hun economieën te onderhouden. Deze bewering wordt geïllustreerd in 3 grafieken: State of the World 2006: China, India, the U.S., Europe, and Japan by the numbers,

China en Indië bieden daartegen unieke kansen voor de wereld omdat; “... Een groeiend aantal opinie leiders in beide landen inzien dat in de 21-ste eeuw, het grondstof intensief model van de westerse economie niet kan werken. China en Indië zijn geplaatst om binnen één decennium de huidige industriële grootmachten in één sprong achter zich te laten en de wereldleiders te worden inzake duurzame energie en landbouw.” vertelt Favin, president van Worldwatch. “Nu al (januari 2006) voorziet China warm water voor 35 miljoen huizen met haar op wereldgebied leidinggevende industrie in zonne-energie, en het pionierswerk van Indië, voor de bevoorrading van drinkwater, brengt zuiver water aan tienduizenden tehuizen.”
STATE OF THE WORLD 2006: Opvallende Trends

CHINA AND INDIA

 • India heeft reeds de vierde grootste windkracht industrie ter wereld, terwijl China en India respectievelijk de derde en vierde grootste ethanol producenten zijn. Beide landen hebben uitgestrekte gronden met grote mogelijkheden voor hernieuwbaar energiebronnen die binnen en buitenlandse investeerders aantrekken.
 • De Verenigde Staten, Europa, Japan, India en China samen eisen 75% van de biocapaciteit van de aarde op en laat effectief 25% aan de rest van de wereld.
 • Per persoon neemt China een gemiddelde ecologische “footprint” (aanspraak) op 1,6 hectare, en India, 0,8 hectare. Dit in contrast met het gemiddelde per persoon voor de Verenigde Staten die een ecologische aanspraak nemen op 9,7 hectare. Een aanspraak die tussen 1992 en 2002 groeide met 21%.

DE GLOBALE VLEESINDUSTRIE

 • Wereldwijd werd in 2004 een geschatte 258 miljoen ton vlees geproduceerd, een verhoging van 2% met 2003. Meer dan een vijfvoudige stijging sinds 1950 en meer dan een verdubbeling sinds 1970.
 • Het verbruik van vlees stijgt het sterkst in ontwikkelingslanden, waar gemiddeld bijna 30 kg vlees per persoon wordt verbruikt per jaar. In industrielanden bedraagt het gemiddeld verbruik per persoon per jaar ongeveer 80 kg.
 • Industriële boerderijen zijn de snelst groeiende kwekerijen. Industriële systemen voorzien 74 percent van de productie van pluimvee. 50% van alle varkens, 43% van de runderen en 68% van de eieren.

DRINKWATER ECOSYSTEMEN

 • Wereldwijd werden voor de helft of meer, van de bijna 1/3 van de 106 primaire watervoorzieningsgebieden omgezet in landbouwgronden, bouwgronden of industriegronden (bijvoorbeeld: het waarschijnlijk best gekende voorbeeld, de ontbossing van het regenwoud in Brazilië).
 • Om de 1,7 biljoen bijkomende mensen, waarvan wordt verwacht dat ze de bevolking in 2030 zullen doen toenemen, van drinkwater te voorzien, aan het huidig (2005) gemiddeld verbruik, heeft men een jaarlijkse nood van 2.040 kubieke kilometers water. Dat is zo veel als de jaarlijkse waterstroom van de 24 rivieren van de Nijl.

BIOBRANDSTOF

 • Ethanol en biodiesel samen voorzien 2 percent van de globale transport brandstof in 2004. De globale productie van ethanol is sinds 2000 meer dan verdubbeld, terwijl de productie van biodiesel bijna is verdrievoudigd. De olieproductie is sinds 2000 slechts met 7% toegenomen.
 • Slechts 10% van de biodiesel geproduceerd in de wereld werd op de internationale markt verkocht, en Brazilië neemt daarvan ongeveer de helft voor zijn rekening.
 • Theoretisch kan de wereld genoeg “biomass” (het geheel, een complexe mix van organische grondstoffen) oogsten om de wereld tot 2050 voor de totale vraag aan transport brandstof te voorzien.
 • De grootste producenten Brazilië, de VS, de Europese Unie en China, plannen allemaal om hun productie van biobrandstof binnen 15 jaar te laten verdubbelen en meer.

NANOTECHNOLOGY

 • Men verwacht dat de totale waarde van commerciële nanotechnologie 2,6 triljoen $ zal bedragen in 2014. Dit is 15 percent van de totale industrie, 10 maal de biotechnologie of zo omvangrijk als de informatica- en telecomindustrie samen.
 • Meer dan 720 ongereguleerd en onbeschreven “nanoscale particles” zijn commercieel beschikbaar, met duizenden meer op stapel, terwijl de effecten van gefabriceerde “nonoscale particles” op de menselijke gezondheid en de omgeving ongekend en onvoorspelbaar blijven.

GLOBALE KWIKZILVER GEHALTE

 • Twee derden van de jaarlijkse erkende uitstoot van kwikzilver in de atmosfeer, die meer dan 2000 ton bedraagt, komt voort uit de verbranding van koolstof.
 • Ontwikkelingslanden zijn verantwoordelijk voor 80 % van het globale verbruik van kwikzilver, in het bijzonder Oost-Azië met 1.032 ton en Zuid-Azië met 634 ton. China en India blijven verantwoordelijk voor een geschatte 50% van de globale vraag aan Kwikzilver.

NATUUR RAMPEN

 • Het totaal verlies over de gehele wereld, door natuurelementen in 2004, bedroeg 145 biljoen $. Twee derden ervan werden veroorzaakt door windstormen en de overige derde tengevolge geologische gebeurtenissen waaronder de tsunami in Zuid-Azië.
 • Een onevenredig aantal arme mensen op de wereld, liggen in de frontlijn van de rampen: 53 % van de doden tengevolge rampen komen voor in lage ontwikkelingslanden terwijl ze slechts 11 % deel uitmaken van de mensen die wereldwijd blootgesteld worden aan natuurgeweld.
Mijn bedenkingen: De zoektocht op internet over China ging gepaard met gemengde gevoelens door de websites onderhouden door activisten voor de mensenrechten of voor het milieu en websites over economie en waarnemers als Worldwatch die, aldus vind ik, een heel ander beeld geven over de relatie Chinese overheid en hun bevolking. Activisten voor mensenrechten en milieu liggen me zeer nauw aan het hart. Het is mijn hoop dat ze de verschillen in cultuur niet vergeten en in aanmerking nemen. De situatie in westerse landen, wat mensenrechten maar in het bijzonder voor milieu is misschien even slecht, zo niet slechter. In absolute cijfers scoort China ongetwijfeld miserabel maar per inwoner doen ze het dan toch 10 tot 20 keren beter. Ik moest meerdere keren onbewust terugdenken aan het verschil in de verhalen, die door psychologen worden genoemd als behorend tot het collectief geheugen van de mens, van de verdwenen beschavingen door watervloed zoals bijvoorbeeld: “De ark van Noach”, “Atira”, “Atlantis” enz. Elk cultuur zou een gelijkaardig verhaal hebben, vandaar de naam het collectief geheugen. Het analoog verhaal van het land van Confucius, verschilt daarin dat de mensen de komst van de ondergang voor waar aanvaardden en dat zij zich eendrachtig schaarden achter het plan om door middel van het graven van kanalen het water af te voeren. Op die manier voorkwamen ze de ondergang van hun beschaving.

Worldwatch citeert: "The western model of growth that India and China wish to emulate is intrinsically toxic. It uses huge resources—energy and materials—and generates enormous waste. The industrialized world has mitigated the adverse impacts of wealth generation by investing huge amounts of money. But... it remains many steps behind the problems it creates. India and China have no choice but to reinvent the development trajectory."
(Het westers groeimodel dat India en China wensen te evenaren is intrinsiek giftig Ze gebruikt veel energie- en grondstoffenbronnen en geeft enorm veel afval. De negatieve effecten van welvaartsontwikkeling werd door de geïndustrialiseerde wereld verholpen door te investeren met grote sommen geld. Maar.... ze blijven vele stappen achter op de problemen die ze creëren. India en China hebben geen andere keuze dan het ontwikkelingstraject opnieuw uit te vinden.)
Sunita Narain
Director, Centre for Science and Environment, New Delhi, India.

En dus fantaseer ik..;-)). Net als toen moet China zichzelf van de ondergang redden. Als westerling hoop ik dan dat het inderdaad 'in hun genen zit gebakken' om eendrachtig samen te werken. Het wordt tenslotte misschien ook mijn kans op overleving en welvaart. Een oorlog (atoomoorlog) voeren kan evengoed tot vernietiging van de wereld leiden en is evenmin een optie. Daarbij weiger ik aan te nemen dat een verslechtering van de crisis de mens opnieuw daartoe zal leiden, zoals hier en daar al eens wordt geopperd verwijzend naar de Grote Depressie die resulteerde in WOII. Zeg nu zelf: Is dit een uitkomst waar U aan denkt (kan wil of misschien zou moeten aan denken), als afloop van deze of volgende zware economische wereld depressie? Op dit moment is er nog geen sprake van depressie en verwacht ik ook niet; het is maar een kronkeling waar ik zo af en toe terechtkom...;-)

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home