Ansali.be

Thursday, November 20, 2008

Wat aan de beurscrash in 2008 voorafging

Dit is het eerste van een reeks, waarin de gebeurtenissen die de beurscrash in 2008 vooraf zijn gegaan worden samengevat. Dit artikel betreft de gebeurtenissen van de Amerikaanse beurzen in 2006 vanaf mei. Wat opvalt is dat er wel degelijk veel werd gesproken over de huizenmarkt. Sinds mei 2006 werd telkens uitgeweid over de huizenmarkt door het comité van het Amerikaanse stelsel van centrale banken (FOMC), die de belangrijkste basisrente van de VS vaststelt (Federal Funds-tarief).in hun toelichtingen over het rentebeleid.

Op 24 oktober 2005 werd Ben Bernanke door de Amerikaanse president George W. Bush genomineerd als toekomstig voorzitter (Chairman) van de Board of Governors of the Federal Reserve System.Op 31 januari 2006 volgde Ben Bernanke Greenspan op als voorzitter van de FED. Greenspan was een voorstander van de vrije markteconomie en onder zijn voorzitterschap verlaagde de FED na de aanslagen van 11 september 2001 het voornaamste rentetarief tot een laagterecord van 1%.

Een startdatum bepalen voor de aanleiding tot de beurscrash in 2008 is een dwaze onderneming. Ik laat mijn verhaal starten, -om ergens in de tijd aan te vangen-, op 10-05-2008. Op die datum heeft de FED het toonaangevende Federal Funds-tarief verhoogd met 25 basispunten (= +0,25%) voor de 16-de keer op rij, tot 5%. Deze verhoging lag in de lijn van de verwachtingen van economen. Zij stelden tevens een vertraging van de economie vast, waaronder de huizenmarkt. De consument, 80% verantwoordelijk gesteld voor de economische groei, begint het moeilijk te krijgen, zo werd geschreven, mede door de stijgende energieprijzen. Economisten voorspelden dat er een einde zal komen aan de onafgebroken keten van renteverhogingen.

Grafiek DJI 2006
Grafiek DJI 2006

In mei daalden tot half juni 2006, zowat alle grondstoffen en beursindexen fors. Er heerste inflatievrees samen met een vertraging van de economische groei, of de vrees voor een stagflatie. De vertraging in de huizenmarkt werd expliciet genoemd in de besprekingen over de toenmalige toestand en vooruitzichten van de economie.Crisis op de beurs grote beleggers wantrouwen elkaar en pijnigen zichzelf

Berichten over de huizenmarkt konden op een paar dagen tijd erg verschillen en leken gestuurd door het sentiment op de beurzen. Of is het net omgekeerd, en stuurtde berichtgeving over de huizenmarkt het sentiment van de beurzen?
Bijvoorbeeld op 2 dagen tijd deze sterk verschillende artikels:

29-06-2006: De belangrijkste rentevoet in de VS werd verhoogd en opnieuw met 25 basispunten. Door economen quasi unaniem verwacht, schreef De Tijd.
Er volgde een verwarrende periode van enerzijds inflatievrees, hetgeen een oververhitting van de economie impliceert en anderzijds de economische vertraging. In haar rapport had de FED er melding van gemaakt, over de mogelijke verkrapping te wijten aan de huizenmarkt en ten gevolge de groei-vertragende effecten door de stijging van rentetarieven en energieprijzen. De indexen zakten dieper weg. In mei was de DJI gezakt van 11500 naar 11000, in juni zakte ze verder naar 10700, om na een remonte naar11200 opnieuw te zakken naar 10700 in juli. Federal Reserve verhoogt rente tot 5,25 procent

Augustus 2006: Na 17 verhogingen op rij, liet de FED de basisrente ongewijzigd. De Amerikaanse beurzen reageerden aanvankelijk negatief, maar de Amerikaanse indexen hielden in de maand augustus goed stand. Een renteverlaging was goed nieuws voor de beurzen, maar minder goed voor de economie, omdat ze een verslechtering van haar situatie veronderstelde. De Fed had alvast de rente niet verlaagd en voegde eraan toe dat ze in de toekomst best opnieuw kon opgetrokken worden. Niettemin kwamen de periode na de beslissing van Fed meerdere negatieve besprekingen voor van analysten en economen. Een artikel in De Tijd titelde bijvoorbeeld: “De huizenmarkt? De ergste recessie die we ooit hebben gezien”

Begin september 2006 werden goede bedrijfcijfers bekendgemaakt in Amerika. Men stelde vast dat de bubbel van de huizenmarkt leegliep. Hetgeen 'een gezond gegeven' werd genoemd. Er werd druk gespeculeerd of de rente al dan niet verder zou stijgen, in augustus werd er 'een pauze ingelast' zoals de stop van de verhoging van de rente werd genoemd. "De alarmbel luiden is te vroeg" vond Jan Longeval, de directievoorzitter van Degroof Institutional Asset Management. Nu al de alarmbel luiden over de VS-economie is te vroeg

Anderen wezen erop dat eerder Europa dan Amerika een recessie te vrezen had. De Dow Jones naderde eind september 2009 haar 'all times high' van 11.722,98 punten, die gehaald werd op 14 januari 2000. De beurzen werden hoe langer hoe meer gesteund door goede macrocijfers, zoals de index voor het consumentenvertrouwen en beter dan verwachtte verkoopcijfers van nieuwe huizen. Op 20-09-2008 bleef de basisrente van VS voor de 2-de keer op rij ongewijzigd. Federal Reserve handhaaft rente op 5,25 procent

De reden was de huizenmarkt. Cijfers toonden aan dat in augustus 2008 de prijzen voor het eerst sinds 11 jaar gedaald zijn en dat de verkoop van huizen sterk was teruggelopen. Wellicht zal de huizenmarkt een harde landing maken, waardoor verdere renteverhogingen erg onwaarschijnlijk werden. Ondanks of misschien dank zij (lagere rente is goed voor aandelen). uitgekomen slechte cijfers over de huizenmarkt, bleven de beursindexen stijgen. In oktober werden de slechte cijfers over de huizenmarkt sterk gerelativeerd. Ben Bernankel sprak positief over de toekomstige economie in 2007. De huizenmarkt zou nu een zachte landing maken in plaats van een harde. Nog in oktober brak de DJI het record van 14 januari 2000. De stijging monde, in december 2006, uit in een ware eindejaarsrally. Op 16-12-2006 waren de aandelen 10 dagen op rij (de langste reeks sinds 9 jaar) gestegen.
Bron: De Financiële Economische Tijd.

Labels: , ,

0 Comments:

<< Home